Obchodní podmínky

Fotograf Olomouc
newborn focení, focení novorozenců a miminek, těhotenské focení, fotoateliér.


Objednání fotoslužeb se řídí obchodními podmínkami společnosti

Tulec Trend foto

Objednání fotografování probíhá přes Messenger nebo e-mailem

foto@tulectrend.cz  nebo na uvedených telefonních číslech.

Objednáním služeb fotografa je automaticky stvrzeno přijetí obchodních podmínek a srozumění s nimi.
Objednáním služeb se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a je s ním srozuměn.
Zarezervování termínu je nutné s dostatečným předstihem.
Jeden den před samotným fotografováním nám prosím potvrďte/sms, Messenger nebo e-mail/, že se dostavíte v předem domluvený termín.
V případě nemoci nebo jiné nenadále situace nás prosím okamžitě informujte, že se nemůžete dostavit v uvedeném termínu. Pokud nějaká nenadálá situace bude z naší strany, budeme Vás okamžitě informovat také.
Délka fotografování je součástí informací ke zvolenému balíčku.
Částka za zvolený balíček je splatná ihned po focení v hotovosti, nebo převodem na účet tak, aby byla připsána nejpozději dva dny před samotným focením.
Náhledové fotografie k výběru a dalším úpravám dle zvoleného balíčku jsou zasílány obvykle do 14 dní. Dle autorského zákona nesmí být tyto fotografie zveřejněny a upravovány. Nejsou vlastnictvím klienta, ale slouží pouze k výběru.
Doba zpracování fotografií je 2-4 týdny od dodání vybraných fotografií zpět k úpravě.
V ceně fotobalíčku je zahrnuta vždy základní úprava mezi kterou se řadí.

Drobné retuše obličeje /odstranění skvrn, pupínků atd./ zjemnění pleti, korekce barev, vyvážení barev celé fotografie, doostření. Následně vám zašleme fotografie kompletně upravené a ve velkém rozlišení. Přirozené věci, které ke každé osobě patří, jako znaménka, necháváme a odstraňujeme především drobné vady na pleti. Pokud je něco co si nepřejete na pleti zachovat/ znaménka, jizvy atd./ tak nám to prosím oznamte před samotnou úpravou.

Rozsáhlejší a časově náročnější úpravy jsou díky moderní technice samozřejmě možné a běžně je pro naše zákazníky, jako grafici i zpracováváme, ale protože jsou časově náročné, podléhají ceníku grafických úprav.
Tyto úpravy se obvykle zpracovávají u konkrétní fotografie, která je pro zákazníka důležitá, nebo bude použita pro větší tisky fotopláten, obrazů atd.
Dále se k těmto úpravám řadí tvorba přání, pohlednic atd. ke konkrétní příležitosti jako např. narozeniny dětí, výročí, oznámení. V těchto případech nás informujte, k jaké příležitosti se bude tato úprava zpracovávat a my Vás budeme předběžně informovat o ceně a následně Vám zašleme návrh, který po Vašem odsouhlasení zpracujeme k Vaší spokojenosti.
Pokud budete mít u některé z fotografií zájem o tyto grafické úpravy, tak nás o tom informujte při zaslání Vašeho výběru.

V případě nenadálých skutečností, jako nemoc nebo jiné nepředvídatelné události, si vyhrazujeme právo po předchozím upozornění dobu zpracování zakázky prodloužit.

Upravené fotografie ve formátu JPG jsou zasílány elektronicky nebo dle zvoleného fotobalíčku předány na CD, USB flash disku.

Fotografie nad rámec zvoleného balíčku je možné doobjednat.

Fotografujeme ve formátu RAW, aby bylo možné fotografie vhodně upravit. Neupravené fotografie nad rámec zvoleného balíčku, náhledy a fotografie ve formátu RAW se neposkytují.

Dle autorského zákona smí klient používat fotografie pouze pro osobní účely. V průběhu focení v ateliéru není povoleno pořizovat audiovizuální záznamy a pořizovat vlastní fotografie.

Pouze na základě Vašeho písemného souhlasu smí fotograf využít fotografie ke své vlastní propagaci a prezentaci na sociálních sítích Facebook, Instagram, YouTube a na vlastních webových stránkách.
Souhlas je z Vaší strany kdykoliv odvolatelný.

Klient nesmí fotografie prodat ke komerčním účelům bez písemného souhlasu protistrany. Majitelem autorských práv zůstává vždy fotograf.
V případě, že fotograf poskytl práva pro komerční účely, mohou být tato práva využita.
Vždy před focením je podmínkou podpis souhlasu s poskytnutím osobních údajů, ke kterému nás zavazuje platná legislativa. Jedná se o běžný formulář, se kterým se setkáváte v dnešní době již všude tam, kde poskytujete některé ze svých osobních údajů.
K rezervaci termínu je vyžadována záloha. Zákazník má právo jedenkrát změnit termín focení a musí tuto skutečnost oznámit nejpozději 48 hodin před focením. Pokud se zákazník bez omluvy nedostaví ve stanoveném termínu bude záloha využita. Záloha je nevratná a je pevně vázána na konkrétní, předem dohodnutý termín.
Všechny předané fotografie jsou zálohovány po dobu tří měsíců a následně budou dle právní úpravy o uchování osobních údajů GDPR(směrnice 95/46/ES a souvisejícím zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů) vymazány. Následně není možné fotografie požadovat. Proto doporučujeme vícenásobné zálohování formou dalších úložišť.